Verotus

MMwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Henkilöverotusta säätelee eri maiden:

 • paikallisen asuinvaltion- ja henkilön kansallisuuden myöntäneen valtion verolainsäädäntö
 • kyseisten valtioiden väliset verosopimukset

Suomen valtio on tehnyt OECD maiden malliverosopimukseen pohjautuvan verosopimuksen runsaan 70 valtion kanssa. [1] Maasta muuttavan henkilön tulee huomioida verotuksen osalta seuraavaa:

 • verotuksen perusteet
 • asuinvaltion määräytyminen
 • rajoitettu verovelvollisuus


Sisällysluettelo

Verotuksen perusteet

Henkilöverotukseen vaikuttavat perusteet:

 • asuinvaltiolla on kansainvälinen verotusoikeus asuin- ja muista valtioista saadusta tulosta.[2]
 • asuinvaltiolla ja Suomen valtiolla on todennäköisesti voimassaoleva kahdenvälinen verosopimus[3].

Asuinvaltion määräytyminen

Epäselvässä tapauksissa työntekijä voi kokeilla verottajan sivulta löytyvän testikaavion avulla, solvetuuko kuuden kuukauden sääntö häneen.

Henkilön katsotaan asuvan maassa jos:

 • hänellä on varsinainen asunto ja koti kyseisessä maassa
 • yksi maista on Suomi, mutta hän ei oleskele jatkuvasti Suomessa yli kuuden kuukauden/183pv ajan (tilapäinen poissaolo ei vaikuta)
 • yksi maista on Suomi, mutta hänellä ei ole merkittäviä taloudellisia siteitä Suomeen

Asuinvaltion määrävät merkittävät taloudelliset siteet

 • asunto tai muu huomattava omaisuus
 • kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan (KELA-kortti)
 • avioliitto Suomessa asuvan henkilön kanssa
 • huollettavat lapset Suomessa (oli avioliitossa tai ei, koskee kaikkia kansalaisuudesta riippumatta)

Rajoitettu verovelvollisuus Suomeen

Rajoitettu verovelvollisuus myönnetään kun henkilö asuu ulkomailla, maksaa veronsa asuinperusteisesti oleskelumaahansa ja Suomella on verosopimus kyseisen maan kanssa joka estää kaksinkertaisen verotuksen. Tällöin ei makseta veroja Suomeen ja verotettavalle lopulta myönnetään rajoitetun velvollisuuden status. Käytännössä verojen maksu loppuu heti, vapautus ilmoitusvelvollisuudesta RVV:n myötä. Kyse on siis vaivaa vähentävästä muodollisuudesta, joskin monelle symbolisesti tärkeästä sellaisesta.

Maksettavaa 0,00€ - monen havittelema vapautus veroilmoituksen jättämisestä Suomeen - RVV, rajoitettu verovelvollisuus, ei kuitenkaan tarkoita täyttä juridista vapautusta verotuksesta.

Suomesta muuttavan, Suomen verottajan kannalta rajoitettu verovelvollisuus alkaa kun:

 • varsinainen asuinmaa ei ole Suomi
 • Suomen kansalainen on asunut ulkomailla muuttovuoden lisäksi kolme vuotta.
 • muun kuin Suomen kansalaisen rajoitettu verovelvollisuus alkaa heti muutosta.

Suomen kansalainen voi myös anoa RVV:n voimaantuloa erillisellä vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella Suomen verottajalta halutessaan sen ennen kolmen vuoden automaattista voimaanastumista.

Säilyttääkseen rajoitetun velvollisuuden, henkilö:

 • ei oleskele Suomessa yli kuutta päivää kyseisellä tarkastelukuukauden aikana (>6pv/kk sääntö).
 • ei hanki eikä omista merkittäviä taloudellisia siteitä Suomeen (asuntoa, kiinteistöä, kotia, puolisoa, huollettavia)

Lähteet

 1. vm.fi - Suomen verosopimukset Verosopimuksella poistetaan tulon ja varallisuuden kansainvälinen kaksinkertainen verotus ja jaetaan tulon ja varallisuuden verottamisoikeus sopimuksen tehneiden valtioiden kesken. Verosopimus koskee sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka asuinpaikka on jommassakummassa sopimusvaltiossa tai molemmissa sopimusvaltioissa ja jolla on tulonsa tai varallisuutensa osalta jokin liittymä näihin kahteen valtioon. Suomi tekee lähtökohtaisesti verosopimuksia vain niiden maiden kanssa, joissa on käytössä Suomen verojärjestelmää vastaava tulo- ja varallisuusverojärjestelmä. Suomen verosopimukset perustuvat pääosin OECD:n malliverosopimukseen ja niitä on tällä hetkellä voimassa runsaan 70 valtion kanssa. Viitattu: 2013-02-21
 2. finlex.fi 30.12.1992/1535 - Tuloverolaki 9 § - Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus Velvollinen suorittamaan veroa tulon perusteella on: 1) verovuonna Suomessa asunut henkilö, kotimainen yhteisö, yhteisetuus ja kuolinpesä täältä ja muualta saamastaan tulosta (yleinen verovelvollisuus); 2) henkilö, joka verovuonna ei ole asunut Suomessa, sekä ulkomainen yhteisö täältä saamastaan tulosta (rajoitettu verovelvollisuus).
 3. vero.fi - Voimassa olevat verosopimukset 1.1.2013 (selviää wikin kohdemaan sivulta)

Aiheesta muualla

Henkilökohtaiset työkalut